PavePad

Nivellering och dränering

PavePads används på fasta underlag där du ska lägga betongplattor eller annan beläggningssten där de ersätter behovet av grus som traditionellt används för att nivellera och jämna ut taket innan plattsättning.

PavePads placeras där plattorna möts och de ser till att plattorna alltid håller rätt avstånd till varandra samtidigt som de skapar en luftspalt mellan taket och plattorna. På det här viset blir taket fritt från grus och sten och det är enkelt att komma åt och kontrollera takytan vid behov.

Med PavePads förbättras dräneringen av den belagda ytan som också hålls helt fri från alger och ogräs. Systemet är består av fem olika moduler i olika höjder. Det gör att du enkelt kan anpassa höjden mot underlagen och få en perfekt och jämn stenläggning. Modulerna kan skäras för att anpassas mot exempelvis väggar utan att det går ut över produktens bärighet.

Du hittar PavePad här!